Blog  |  Home » Posts tagged with » Podusze

Jan Plewka i Marianna z domu Sasim – moi prapraprapradziadkowie

Jan Plewka i Marianna z domu Sasim – moi prapraprapradziadkowie

„13 kwietnia 1811 roku o godzinie 11, przed proboszczem parafii Grębkowskiej, stawili się Józef Chodowski ,sołtys w Podsuszu zamieszkały i Andrzej Polkowski, szlachcic z tej samej wsi, i oświadczyli, że dnia 12 kwietnia o godzinie 4 rano zmarła Marianna, lat 26 mająca, z Sasimów, żona Jana Plewki, gospodarza mieszkającego w Podsuszu, lat 30 liczącego. Przybili […]